Šola kraniosakralne terapije

Šola kraniosakralne terapije

Šola kraniosakralne terapije

V naši šoli kraniosakralne terapije se program izvaja v 10 stopnjah, vsaka 6 dni, skupaj v času trajanja treh let. Poučevanje vsebuje trening percepcije, anatomije in fiziologije, aktivne imaginacije, visceralne manipulacije, osvobajanja stresa in travme ter somatske psihologije. Proces izobraževanja je zasnoval Franklyn Sills , ustanovitelj in vodja Karuna inštituta v Veliki Britaniji, ki je tudi eden vodilnih strokovnjakov biodinamičnega modela kraniosakralne terapije.

Izobraževalni program se osredotoča na stik z “Dihom Življenja” in njegovo zmožnostjo zdravljenja preko telesnih fluidov, kar temelji na natančni anatomiji in predvsem fiziologiji. Naučili se bomo zaznavati procesno dinamiko telesnih fluidov pri pravilni osredotočenosti, saj je ta sposobnost oziroma veščina nujna za uspešno terapevtsko delovanje. Ko bomo to dosegli, se bomo posvetili trenutno uveljavljenim teorijam in praksam lajšanja telesnega stresa in travme, ter njegovim učinkovanjem na živčni sistem in celotno telo. Tako boste razvili sposobnost odkrivanja in vzpodbujanja travmatiziranih območij in jih s pomočjo klientovih naravnih sil ozdraviti preko dinamike fluidov v primarnem respiratornem sistemu.

Kranio 1: Povezava in dotik

Kranio 1

Kranio 1

 •  palpacija in percepcija
 • kontakt in orientacija
 • relacijsko razmerje
 • kosti glave, hrbtenični kanal, križnica

Orientacija in povezava s pacientom ter relacija z njim predstavlja osnove v razvoju veščine, ki se bo z delom in nadaljnim izobraževanjem razvijala v terapevtskem delu (odnosu). Spoznali bomo osnovna gibanja primarnega respiratornega sistema, ter njegove izraze v različnih hitrostih in globinah.

Kranio 2: Gibanja znotraj človeškega telesa

Kranio 2

Kranio 2

 • primarni respiratorni mehanizem
 • osnovni principi biodinamičnega modela kraniosakralne osteopatije
 • primarne in sekundarne membrane
 • percepcija valovanja in kranioritmični impulz
 • gibanje ostalih struktur

Nadaljevali bomo delo s primarnim respiratornim mehanizmom ter spoznavali njegove principe in zakonitosti.

 Kranio 3: Lastni korekcijski fenomen

Kranio 3

Kranio 3

 • travma in resursi
 • delo s posameznimi strukturami
 • razumevanje primarnega respiratornega sistema kot holistična paradigma
 • točke mirovanja, fulcrumi
 • CV4, EV4

Poglobili se bomo v anatomijo in fiziologijo ter razvijali razumevanje delovanja človeških struktur skozi prizmo primarnega respiratornega mehanizma. Spoznali bomo reakcije in odzive človeka na kondicijske sile (sile, ki prihajajo iz okolja, zunanje sile), ter spoznali pojme kot so travma, retravmatizacija, izplavljanje, osvobajanje, procesiranje, …

 Kranio 4: Primarna sredina

Kranio 5

Kranio 5

 • primarna sredina
 • fluidna sredina
 • osnove embriologije
 • oralne strukture 1

Poglabljanje razumevanja primarnega respiratornega sistema ter možnosti terapevta bodo poudarki te stopnje. Dojemanje, razvoj terapevta, lastne izkušnje ter praktično delo nam bodo pomagali do možnosti globljega odnosa med terapevtom in klientom.

 Kranio 5: Balansiranje in orientacija

Kranio 5

Kranio 5

 • nevtralno
 • uravnotežena napetost in izmenjava
 • inertne strukture
 • inertni fulcrumi
 • travma in pregretja
 • oralne strukture 2

Glavne teme bodo sposobnost lastnega korekcijskega fenomena, vnašanje travmatičnih doživetij in spominov, ki vplivajo na zdravje in funkcioniranje telesa. Pogovor in delo z resursi (notranjimi in zunanjimi) bodo nadgradili razumevanje in možnosti, ki jih ima terapevt pri svojem delu.

 Kranio 6: Biodinamika

Kranio 6

Kranio 6

 • triada zatilnice
 • trakcija in recipročnost
 • delo s fluidi
 • oralne strukture 3

Delo s fiziološkimi in nefiziološkimi vzorci bodo še posebej poudarjene teme te stopnje. Kdaj in kako nastanejo posamezni vzorci, kako jih prepoznamo, razvrstimo in razumemo in nenazadnje obravnavamo.

 Kranio 7: Inherentni tretmaji

Kranio 7

Kranio 7

 • gibanje centralnega živčnega sistema
 • dinamika obraza in oralnih struktur
 • sfenomaxialni kompleks
 • TMJ

Začeli bomo spoznavati inherentno gibanjetelesa ter njegove potrebe in prioritete, katere pokaže v kliničnem odnosu med terapevtom in klientom. Razširili bomo poznavanje embriologije ter sil in vektorjev, prisotnih ob porodu.

Kranio 8: Nosečnost in rojstvo

Kranio 8

Kranio 8

 • porod, faze poroda
 • otroci in mladostniki
 • tretji ventrikel in vžig fluidnega sistema
 • klinična praksa

Na tej stopnji si bomo ogledali faze poroda, porodni proces in vplive raznovrstnih intervencij na kasnejše stanje in razvoj novorojenca, možne težave itd. Poglobili bomo pogled in razumevanje človekovega razvoja in funkcioniranje.

Kranio 9: Inherentni tretmaji 2

Kranio 9

Kranio 9

 • vezivno tkivo in dinamika
 • centralni živčni sistem
 • oralna dinamika

V tej stopnji si bomo pobliže ogledali inherentne sile v telesu, fenomen polja in dolgo valovanje (longtide), vpliv hyoidne kosti, mišic in povezav v mandibuli. Individualno bomo obravnavali TMJ in njegovo dinamiko, hkrati pa tudi sindrom TMJ in njegov stresni odgovor.

 Kranio 10: Zaključek

Kranio 10

Kranio 10

 • CNS
 • nevroendokrinski sistem
 • ventrikli, cisterne, itd.

Zadnja stopnja bo skušala povezati in zaključiti predhodno pridobljena znanja ter tako pripravili solidno osnovo za nadaljne izobraževanje. Po opravljenem preizkusu znanja diplomanti prejmejo diplomo, s katero po želji lahko nadaljujejo izobraževanje na Karuna Inštitutu.